Promocja!

Mega ortografia!

Ortografia to nie jest taka trudno. Materiały do nauki zagadnień ortograficznych.

Produkt w wersji edytowalnej dla zdalnego nauczania!

 

31,00  z VAT

Opis

Mega ortografia!

Z ortografią za pan brat!

Zestaw ten porusza temat ortografii, znajomości pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi i znajomości wyrazów zawierającego znaki ortograficzne. Narzędzie to jest zestawem materiałów uczących dzieci ortografii przez wykonywanie zadań w formie wyzwań, gier, skreślanek, labiryntów i wielu innych. 

Paki te to doskonałe narzędzie na lekcję, na zajęcia dodatkowe i do domu. Materia ten, łączą w sobie ZABAWĘ i NAUKĘ.

 Zestaw ten składa się z materiałów wchodzących skład 3 serii. W sumie w skład tej MEGA Paki wchodzi 12 pak i 3 dodatki. 

Ortografia Bystrzaka!

Fantastyczne narzędzie do nauki i utrwalania wiedzy o ortografii. Materiały z tej serii obejmują swym tematem naukę o pisowni wielką czy małą literę, pisowni „nie” z częściami mowy, naukę pisowni wyrazy z rz, ż, ó, u, ch, h.

Na kartach pracy znajdują się zadania w formie wykreślanek, spirali, kodowania, zadania. Paki z powyższej serii zawierają formularze edytowalne (poniżej opis), co pozwala na pracę zdalną.

W zestawie znajduje się 4 paki wchodzących w skład tej serii. 

Zgadnij ORTOwyraz!

Materiały z tej serii podchodzi do nauki ortografii w innowacyjny sposób. Dzieci pracując z materiałem, muszą się wykazać znajomością znaczeń słów i zasad ich pisowni. Nauka przez skojarzenie i zrozumienie.  Wszystko to formie gry i kart. Z materiałem można pracować z uczniem indywidualnie lub można pracować z uczniami grupowo. Materiał ten jest doskonałym narzędziem, które można wykorzystać do interakcji na linii uczeń- uczeń. 

Każdy materiał z tej serii jest poświęcony innej trudności ortograficznej. Seria pozwala poznać ponad 500 wyrazów. Są to materiały zarówno dla starszych jak i młodszych. Zestaw zawiera 8 pak z tej serii. 

ORTO- skreślanki dopasowywanki. 

Paka do nauki zasad ortograficznych i utrwalaniu zdolności prawidłowego posługiwania się tymi zasadami oraz do poznawaniu słów z trudnościami ortograficznymi. Nauka ortografii następuje przez wykonywanie zadań w formie różnego typu skreślanek. Pomoc posiada karty pracy o różnych stopniach trudności. Pozwala to na dobór ćwiczeń do poziomu wiedzy dziecka.

 

Nauka przez zabawę stanowi doskonałą metodę poznania ortografii i jej utrwalanie oraz poznania słownictwa z trudnościami ortograficznymi.   

 

Przeznaczenie:

Narzędzie dla dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz IV klasy poziomu podstawowego.

Zastosowanie:

Praca w klasie: materiał można wydrukować i pracować w formie tradycyjnej.

Praca zdalna: materiał zawiera formularze edytowalne.

Uwaga: do pracy zdalnej wystarczy, aby na komputerze odbiorcy (tj. dziecka) była zainstalowana przeglądarka plików PDF.

 

Zawartość:

 • MEGA paka zawiera 12 materiałów i 2 dodatki. Wszystko to w formacie PDF;
 • ponad 500 wyrazów i definicji wyrazów;
 • pakiet materiałów dla najmłodszych i dla starszych;
 • gotowe narzędzie do pracy w domu, w szkole (również w trybie pracy zdalnej);
 • doskonałe do pracy indywidualnej lub grupowej;
 • doskonałe do pracy na lekcji i na zajęciach dodatkowych; 
 • po zalaminowaniu możliwość wielokrotnego wykorzystania;

 

GRATISY (DODATKI):

Kupując materiał, otrzymujesz karty pracy „Szybkie bystrzaka kodowanie” i „Wklejki ortograficzne”.

_________________________________________________________________________________________________________________

Co oznacza wersja edytowalna?

Jest plik pdf z aktywnymi formularzami.

Na czym polega praca z takim formularzem?

Praca z takim formularzem polega na:

 • przesłaniu uczniowi pliku pdf z aktywnymi formularzami;
 • otwarciu przez ucznia plików z wykorzystaniem programu do PDF. Ważne: nie może być to przeglądarka plików pdf w przeglądarce internetowej. Musi być to program;
 • wypełnieniu formularza przez ucznia. Po najechaniu kursorem myszki i kliknięciu powinna nastąpić aktywacja formularza aktywnego. W niektórych, programach do przeglądania PDF, pojawia się pytanie o aktywowanie lub ukazanie takich formularzu;
 • zapisaniu pracy. Uczeń zapisuje kartę w klasyczny sposób dla plików PDF;
 • przesłaniu karty nauczycielowi;
 • otwarciu przez nauczyciela otrzymanego plik PDF.

Oto przykład: 

Informacje dodatkowe

Wersja

PDF- do druku, PDF – edytowalny